Header Akte Van Berouw
Recensies

Akte van berouw: "Intriges en spelletjes binnen een vrome gemeenschap."

Hij is gepokt en gemazeld in de toneel- en televisiewereld maar van het schrijven van een boek heeft Chris Houtman altijd wat afstand gehouden. Tot hij zich in 2016 volledig toe gaat leggen op het schrijven. Zijn eerste ‘echte’ boek ligt vanaf november 2017 in de winkel en kan hij vanaf dat unieke moment ook het woord ‘auteur’ toevoegen aan zijn palmares. Voor zijn debuut heeft hij voor het spannende boek gekozen en daarbij een thema genomen waar voldoende spannends over te vertellen valt. In Akte van berouw worden zijn lezers meegenomen in het spannende hedendaagse leven van de top van de katholieke kerk in Rome.

Sterfbed

Op het sterfbed van zijn vader wordt de naar Nederland teruggeroepen Jaap Hofhuis geconfronteerd met een traumatische gebeurtenis. Zijn vader vertelt hem dat zijn jeugd kapot is gemaakt door het seksueel misbruik op het klein seminarie in Ravenstein. Hij heeft daar ook een getuigenis voor afgelegd bij de commissie Deetman. Jaap Hofhuis is in het dagelijkse leven pastoor bij de Kerk der Friezen in Rome. Hij neemt zich voor dat zijn vaders dader, mits hij nog leeft, zijn straf niet zal ontlopen en schakelt zijn vriendin, journaliste Margriet Schreiner in.

Soberheid en hervorming

In Rome moet Martin Hochstetter in zijn functie als commandant van de Zwitserse Garde alle zeilen bijzetten als hij een moordpoging op paus Franciscus ontdekt die op het nippertje voorkomen kan worden. Het van oorsprong Argentijnse hoofd van de katholieke kerk is wars van alle pracht en praal en streeft naar soberheid en hervorming wat uiteindelijk moet leiden tot een transparant en voor iedereen inzichtelijke bedrijfsvoering. De eerste stap is de openbaarmaking van de resultaten van een financieel onderzoek binnen het Vaticaan dat in zijn opdracht is uitgevoerd door Pricewaterhouse Coopers. Ingewijden denken dat de weerstand binnen de Vaticaan-gemeenschap gezocht moet worden en een relatie heeft met de onderzoeksresultaten.

Bovenstaande twee primaire verhaallijnen vormen de basis waarop Houtman zijn eerste literaire werk heeft gebouwd. Met een opmerkelijk volledige inhoudelijke kennis over belangrijke facetten van het leven in het Vaticaan schetst Houtman een leefgemeenschap waarin de grootste actuele problemen een plaats krijgen. Of het nu de seksschandalen zijn, de dubieuze geldstromen of het creëren van fake-nieuws, de vrome katholieke wereld lijkt in werkelijkheid een slangenkuil te zijn waarin het slecht toeven is. Persoonlijke belangen, intriges, roddels en verdachtmakingen is het credo binnen het Vaticaan en lijkt ver weg van de vrome doelstellingen en bestaansrecht van het kleine zelfsturende orgaan binnen de Italiaanse grenzen.

"Over alles waar de auteur over schrijft, doet hij dat steeds met veel inhoudelijke kennis waardoor het ook voortdurend interessant blijft. Compliment voor de auteur is hiervoor op zijn plaats."

Inhoudelijke kennis

Alle personages die een rol van betekenis spelen, zijn meer dan voldoende verdiept en gekarakteriseerd en komen voor de lezer tot leven. De zoektocht van Jaap Hofhuis naar de daders van seksueel misbruik en de dreiging voor het leven van de paus, leveren meer dan voldoende spannende situaties op. Het decor blijft daarin niet beperkt tot het Vaticaan maar spreidt zich naar een aantal zorgelijke mondiale plekken die de meeste mensen kennen van reportages in de nieuwsmedia. En over alles waar de auteur over schrijft, doet hij dat steeds met veel inhoudelijke kennis waardoor het ook voortdurend interessant blijft. Compliment voor de auteur is hiervoor op zijn plaats.

Conclusie

De beide primaire verhaallijnen gaan elkaar langzaam opzoeken waarbij sommige oplossingen voor problemen zich wel erg makkelijk en snel aandienen. Met iets meer zorg en enkele creatieve handigheidjes had hier een beter en meer geloofwaardiger resultaat behaald kunnen worden. Resumerend kan dit debuut als succesvol worden beschouwd met een originele basis die met grote zorgvuldigheid is neergezet, zonder ook maar iets of iemand daarin te beledigen. Dat is in de huidige wereld waarin geloofsovertuigingen zo kwetsbaar neergezet kunnen worden, in dit verhaal in het geheel niet aan de orde. Nee, eerder interessant en spannend met een respect oproepende en tot de verbeelding sprekende paus Franciscus.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.