Authentiek
Authentiek
Recensies

Authentieke intelligentie van Elke Geraerts geeft te denken

In Authentieke intelligentie worden antwoorden aangereikt die ons kunnen helpen in hoe we ons als mens en onze menselijke waardigheid overeind houden nu computers zich meer en meer vervlechten met onze levens. Elke Geraerts neemt ons mee langs een aantal vermogens die uniek voor ons mensen zijn. We kunnen onszelf evalueren en veranderen, ons weerbaar opstellen, creatief nadenken en nauwe relaties aangaan en onderhouden. Het boek inspireert om zelf na te denken.

Menselijk potentieel

Machines hebben ten tijde van De Grote Depressie de samenleving ontwricht. De werkloosheid was hoog en de overgebleven banen waren geestdodend. Voortschrijdende technologie bracht de noodzaak na te denken over wat menselijke waardigheid is. Elton Mayo formuleerde in 1936 (hetzelfde jaar als waarin Charlie Chaplin zijn maatschappijkritische film Modern Times uitbracht) het als volgt: “menselijk potentieel zit in ieders verlangen om zich in z’n werk constant en nauw te associëren met anderen”. Mayo was een van de voormannen van de zogeheten human relations-beweging die de mens als sociaal wezen terug in bedrijven wilde krijgen. De Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan deze vernieuwingsgolf.

Ook nu brengt technologische ontwikkeling de noodzaak om stil te staan bij wat menselijkheid eigenlijk is. Niet verwonderlijk dat veel boeken die nu uit komen hierover gaan. Ook Elke Geraerts’ Authentieke intelligentie bespreekt de disruptieve tijd waarin wij nu leven. De keuze voor welke afslagen wij nu maken, is cruciaal voor waar we als mens en als mensheid heen gaan.

Speels

Authentieke intelligentie is een optimistisch boek. Geraerts had duidelijk zin om het te schrijven. Het plezier dat ze heeft om haar inzichten als doctor in de psychologie, en als opmerkzaam, onderzoekend mens met ons te delen, geeft haar boek een lichtheid die dit misschien toch wel zware en gelaagde onderwerp goed kan gebruiken. Ze switcht menigmaal speels, en vaak zelfs op een en dezelfde pagina, van niveau en onderwerp. Voor haarzelf allemaal hartstikke logisch, maar voor lezers die op zoek zijn naar een rode draad of een clou, kan het een flinke uitdaging zijn haar te volgen.

Maar zo moet je het boek ook niet lezen. Eerder als een bron van inspiratie. Authentieke intelligentie zit vol interessante weetjes, leerzame anekdotes en inzicht volle onderzoeksresultaten die niet alleen intellectueel verrijkend zijn, maar ook jou als persoon meer veerkracht kunnen geven voor wanneer je zelf in een onzekere situatie bent of komt.

“Als kind droomde ik er al van om een Grote Glazen Lift te hebben. Nu droom ik er nog altijd van: niet als vervoersmiddel, maar als een mentale lift waarmee we de gebeurtenissen in ons leven even in een ander perspectief kunnen bekijken''

Niels Willems
Niels