Header De Leerreevolutie
Recensies

De Leer(r)evolutie: “Heb je niks met leren, lees dit boek!”

Hoe we leren op school en in bedrijven is achterhaald. Leren zou veel meer ervaringsleren moeten zijn, en minder formele kennisoverdracht. En ervaringen doen we continu op. Het is daarom dat Jeroen Busscher in ‘De Leer(r)evolutie’ ervoor pleit dat we ons vooral lerend gaan verhouden tot dat wat we dagelijks meemaken. Dan maken we met veerkracht de toekomst mee.

Bilding

Omdat we in het hedendaagse werk het verschil maken met wie we zijn als persoon, vindt Busscher dat we werk moeten maken van onze persoonlijke ontwikkeling. ‘Bilding’ daar gaat het om. Dat is de vorming tot een zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheid met een brede oriëntatie op jezelf, anderen en de maatschappij. Daarvoor is, wat Busscher betreft, in drie richtingen door ons te leren. Ten eerste is dat door zelfonderzoek: wat kun je, en vooral, wat wil je? Ten tweede gaat het om het ontwikkelen van goede relaties. En ten derde dat je koers zoekt op wat voor jou het allerhoogste goed is in het leven.

“Leren is nooit af. Als leren al een einddoel heeft, dan is het dat je in een permanente leerstand staat.”

Ego

Leren is vooral: steeds met nieuwe ogen kijken. Wat je weet, wat je vindt en wie je bent, is wat deze leermentaliteit in de weg staat. Het belangrijkste doel van wat Busscher “Nieuwe Bildung” noemt, is daarom dat je voorbij je ego komt. Daarom dat je continu je zelfbeeld onder de loep moet nemen, en voorbij vooroordelen en vooringenomenheden bij steeds grotere openheid komt. Busscher moet haast wel geïnspireerd zijn geraakt door spiritualiteit uit het Verre Oosten (waar van ‘ego’ een heel ding wordt gemaakt), maar hij laat dat tot opluchting van menig lezer maar heel zijdelings blijken.

Onbehagen

Busscher blijft met zijn boek überhaupt keurig binnen de lijntjes. Weet je al wel wat van nieuwe manieren van leren, dan zal je vooral bevestiging vinden in ‘De Leer(r)evolutie’. Ook fijn,maar de titel en opgeheven vuist op de voorkant van het boek suggereren anders. Busscher had hier en daar wat meer werk mogen maken van een van zijn aanbevelingen en dat is dat om de ogen te openen het behulpzaam kan zijn het onbehagen op te zoeken. Nergens was ik het hardvochtig met Busscher oneens of vond ik dat hij veel te kort door de bocht gewaagde stellingen poneerde. Een gemiste kans.

Bestseller

Of het moet zijn dat BusscherDe Leer(r)evolutie’ geschreven heeft voor een groot publiek. Op de achterflap van het boek staat dat het “onmisbaar is voor de ambitieuze professional en iedereen die nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen op het gebied van werken en leren”. Met Busscher hoop ik van harte dat zijn boek een bestseller wordt, want inderdaad, in vergelijking met de huidige praktijk in veel bedrijven is het misschien toch wel baanbrekend wat hij in zijn onderhoudende en praktijkgerichte boek geschreven heeft. Het kan mensenlevens veranderen. Als iedereen die NIET al “nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen op het gebied van werken en leren” dit boek zou lezen, zou het nog wel eens ernstig goed kunnen komen in menig organisatie.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.

Niels Willems
Niels