Header-nieuwsbericht-kinderzwerfboek-estafette-2
Nieuws

Provincie Estafette: kinderboek 'zwerft' van provincie naar provincie

Meer dan 10% van de kinderen verlaat de basisschool met een taalachterstand. Daarom start Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, vanaf vandaag de Provincie Estafette. Een kinderboek ‘zwerft’ van provincie naar provincie en wordt uitgewisseld tussen de Commissarissen van de Koning. Jetta Klijnsma, commissaris voor de Koning in Drenthe, geeft het startsein.

Te weinig leesboeken

Eén van de oorzaken van de taalachterstand bij kinderen is dat ze onvoldoende lezen. In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, die thuis te weinig leesboeken hebben. De stichting vindt dat leeskilometers maken echter te belangrijk is. "Kinderen die 15 minuten lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Boeken lezen zorgt voor een grotere woordenschat en stimuleert tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Wat de kans op een goede toekomst aanzienlijk vergroot."

'Neem me mee!'

Kinderzwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in winkels, ziekenhuizen, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Dat is een plek waar de kinderen de boeken naartoe kunnen brengen, of gratis een kinderboek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Als ze het boek uit hebben gelezen, moet het boekje worden doorgegeven aan een ander kind. Je kunt de boeken herkennen aan een sticker, waar ‘neem me mee!’ opstaat.

Boeken laten zwerven

Met de Provincie Estafette roept Kinderzwerfboek iedereen op om boeken te laten zwerven zodat boeken beschikbaar komen voor alle kinderen. Daarnaast vraagt Kinderzwerfboek aandacht voor het belang van lezen en de 2900 KinderzwerfboekStations, die wekelijks door zo’n tien tot vijftien kinderen worden bezocht. In mei wordt het boek doorgegeven aan Leen Verbeek, de Commissaris van de Koning in Flevoland.

Author_Category_Rubriek_Image_Celine
Celine Haring