Header d day girls
Header d day girls
Recensies

D-Day Girls van Sarah Rose is een historische biografie over de heldhaftige vrouwelijke spionnen tijdens de Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog zijn er ontelbaar veel helden geweest die hebben bijgedragen aan de bevrijding van Europa. Het enige probleem is dat de heldinnen vaak niet erkend worden of als minder belangrijk worden gezien na de oorlog. Journaliste Sarah Rose wil die vrouwelijke helden ook in het zonnetje zetten. Met haar boek D-Day Girls laat ze de wereld zien hoe moedig zij waren.

Heldinnen

De heldhaftige daden en activiteiten die vrouwen in de oorlog vervulden, werden na de oorlog vaak niet erkend, afgezien van een enkeling. Om toch te laten zien dat vrouwen ook een grote rol hebben gespeeld in het verzet, richt Sarah Rose zich op de geheime dienst SOE uit Londen waar voor het eerst vrouwen gerekruteerd werden voor geheime verzetsmissies in het bezette Frankrijk. Het is een mooi boek dat laat zien welke grote rol de vrouwen hebben gespeeld bij het voorbereiden voor D-Day. Samen met hun mannelijke collega's hebben zij veel kunnen doen om de nazi’s zoveel mogelijk tegen te werken. Vrouwen werden eerst niet gerekruteerd in zulke geheime missies, maar omdat bijna alle mannen in het veld tegen de Duitsers vochten of andere taken vervulden, had de SOE in Londen geen keuze. Sommige mannen waren er erg op tegen om vrouwen erbij te betrekken, maar in dit boek is te zien wat vijf vrouwelijke spionnen van de SOE in hun mars hadden.

SOE

D-Day Girls focust zich volledig op de manier waarop het verzetsnetwerk van SOE werkte, hoe het opereerde, hoe het bijna ten val kwam en wie de belangrijke schakels waren. De missies en de mensen die erbij betrokken waren staan daarbij centraal. De SOE stond voor De Special Operations Executive en was een speciale eenheid in Londen. Tijdens de slag om Europa waren de mannen en vrouwen van deze strijdmacht van cruciaal belang. Zo’n 429 agenten waren actief achter de vijandelijke linies. Uiteraard bestonden er nog veel meer verzetsgroepen met meer heldhaftige mannen en vrouwen, maar dit boek focust zich enkel op de SOE en de mensen die daarbij hoorden. Dat vond ik heel interessant, want voordat ik dit boek had gelezen wist ik niet van het bestaan en wat ze voor rol ze speelden in de Tweede Wereldoorlog.

“[…] de eerste vrouwen die door middel van een parachutesprong in een oorlogsgebied infiltreerden, de eerste vrouwen die commando-opdrachten uitvoerden, de eerste vrouwelijke verbindingsofficieren die achter de vijandelijke linies actief waren; ze waren de eersten die ervoor zorgden dat vrouwen oorlogsgeschiedenis schreven.”

Thriller of toch niet?

D-Day Girls leest niet als een informatief boek. In het begin had ik het idee dat ik gewoonweg een literaire thriller of roman aan het lezen was, doordat het zo verhalend is beschreven. Toen ik merkte dat er niet echt veel dialogen tussen de personages plaatsvond had ik door dat het eigenlijk een compleet informatief boek is. Daarnaast viel het mij op dat bij bepaalde uitspraken van personages of bepaalde informatie noten waren toegevoegd. Wanneer je dan vervolgens naar de noten en bibliografie achter in het boek bladert, zie je hoeveel onderzoek Sarah Rose heeft gedaan om dit boek in elkaar te zetten. Het is heel erg knap gedaan hoe ze van zoveel verschillende bronnen en zoveel informatie een mooi lopend verhaal heeft weten te schrijven. Het leest als een roman en heeft de spanningsboog van een thriller.

Als alle geschiedenisboeken zo geschreven zouden zijn, zou het zoveel makkelijker zijn om de informatie tot je te nemen. Er zitten namelijk geen saaie opsommingen in het verhaal of een hele reeks aan feiten die je na een minuut weer vergeten bent. De informatie blijft hangen, omdat je de gebeurtenissen en mensen in kwestie die in het verzet zaten en undercover werkten echt geïntroduceerd worden zoals dat in een normale thriller of ander boek ook zou gebeuren. Je wordt volledig meegesleept met het verhaal. Eigenlijk word je meegesleept in meerdere verhalen, want deze spionnen zaten uiteraard niet allemaal op dezelfde plek. Ze kenden elkaar wel bijna allemaal, maar hun wegen splitsten wanneer ze in Frankrijk werden gedropt. Vanaf dat moment beginnen ze aan hun jarenlang durende missies.

Prachtig

Het boek is een mooi verhaal dat zeker de moeite waard is om te lezen. Het is mooi om te zien dat Sarah Rose een volledig boek heeft gewijd aan de vrouwelijke spionnen die het verzet bewapenden, de nazi's saboteerden en met hun gewaagde acties een van de belangrijkste bijdragen leverden aan de bevrijding. Hiermee zet ze in feite alle heldinnen in de Tweede Wereldoorlog in het zonnetje en niet alleen de vijf vrouwen die centraal staan in haar boek, dat is het mooie ervan. De bijzondere verhalen moesten nodig naar buiten gebracht worden, volgens Sarah Rose en dat is naar mijn mening goed gelukt.

Foto profiel CMS
Tessa Beijnon