Header recensie grid nick cook
Header recensie grid nick cook
Recensies

Een gevaarlijk (wetenschappelijk) bewapeningstraject in Grid van Nick Cook

De uit Engeland afkomstige Nic(holas) Cook heeft als oprichter en CEO van adviesbureau Dynamixx de defensie-industrie samengebracht met de zoektocht naar oplossingen van klimaatverandering. Voor die periode was hij luchtvaartredacteur en schreef hij artikelen voor een tijdschrift over dat onderwerp. Ook was hij een regelmatige gast in een radioshow over de paranormale wereld en complottheorieën. Dus behoorlijk deskundig in abstracte wetenschappen zoals de kwantumtheorie en de wetenschap om via gedachten gebeurtenissen af te dwingen. Grid is de eerste thriller van Nick Cook die in het Nederlands is vertaald.

Dr. Joshua Cain is lijfarts van de Amerikaanse president Robert S. Thompson. Cain weet dat de president last heeft van onverklaarbare dromen die weinig goeds vertellen over zijn toekomst. Omdat Cain tevens psychiatrie heeft gestudeerd probeert hij via gesprekken meer over de gedachten van de president naar boven te brengen.

Moordcomplot

Als Cain naar een nabijgelegen kerk wordt geroepen waar een springer zich voorbereid een einde aan zijn leven te maken, gaat hij met de man is gesprek. De springer, een voormalige oorlogsveteraan, ziet nog kans tegen Cain te fluisteren dat er een moordcomplot tegen de president wordt beraamd, als hij enkele seconden daarna door een politiekogel wordt gedood. Cain keert met veel vragen terug in het Witte Huis en probeert een aantal zaken uit het verleden op een rijtje te krijgen. Hij besluit naar de waarheid achter de woorden van de springer te gaan zoeken…

‘Over de staart zakt een vliegtuigtrap naar beneden en een man met blond stekelhaar en een wit hemd met korte mouwen en twee strepen op zijn epauletten daalt er met sprongen van af.’

Een mogelijke aanslag

De plot van Grid is opgebouwd vanuit een uitgebreide zoektocht van Cain en special agent Hetta Hart naar de waarheid achter de woorden van de springer. Dit tegen de achtergrond van de waarheidsgetrouwe dromen van Thompson over toekomstige aanslagen op zijn leven. In zijn agenda staat een historische ontmoeting gepland tussen de Paus, de Russische premier en hemzelf in Jeruzalem. Cain en Hart raken tijdens het onderzoek verstrikt in de schimmige wereld van geheime diensten, inlichtingendiensten, wantrouwen jegens buitenlandse wereldleiders en ontwikkelingen in massavernietigingswapens. Ze betreden de wereld van manipulatie van menselijke gedachten en de daarbij gebruikte hooggekwalificeerde kwantumtheorie en bijbehorende computertechnologie. Uit deze onoverzichtelijke brij van informatie moet helderheid gedestilleerd worden over het moment en locatie van de aanslag.

Complex verhaallijn

Grid is als verhaal een robuust geheel waarin door Cook veel kennis wordt gedeeld over technologie en politiek, al dan niet schurend met verschillende geloofsovertuigingen. De personages zijn dermate talrijk dat de auteur heeft gekozen om achter in het boek een lijst met belangrijkste personages op te nemen, met vermelding van hun rol en afkomst. Dat is nodig om enigszins zicht te kunnen houden op de primaire verhaallijn die best complex te noemen is. Het is ook niet eenvoudig dit verhaal aan een subgenre van de thriller toe te wijzen. Met even veel recht is het een wetenschappelijke thriller maar ook technologische- of politieke thriller zou gerechtvaardigd zijn. In ieder geval is er een overvloed aan technische en technologische termen te consumeren die overigens wel toegelicht worden door de auteur.

Samengevat is Grid een stevig verhaal waarin de spanning regelmatig het onderspit delft door wetenschap, politiek en geloof op mondiaal niveau. Voor de liefhebber van verhalen die de volle aandacht op eisen.

Cees
Cees