Tyfysss
Recensies

Thank Your For Your Service: "Een heftig, waargebeurd verhaal dat je anders laat denken"

David Finkel heeft in 2006 de prestigieuze Amerikaanse Pulitzerprijs gewonnen. In 2013 verscheen van zijn hand Thank You For Your Service, een verslag van uit Irak teruggekeerde soldaten die hun burgerleven, dat ze eerder hadden verlaten om hun land te dienen, weer proberen op te pakken. Achter in het boek laat de auteur de lezers weten dat Thank You For Your Service een journalistiek werk is en dat alle personen die genoemd zijn, akkoord zijn gegaan met de inhoud. In het najaar van 2017 (oktober) verschijnt de verfilming van dit gedocumenteerde verhaal in de bioscopen.

De terugkeer
Adam Schumann keert, na 1.000 dagen als Amerikaans soldaat strijden in Irak, terug bij zijn vrouw Saskia. Hij verwijt zichzelf voortdurend schuldig te zijn aan de dood van twee dienstmakkers: één slachtoffer van een geëxplodeerde bermbom en de ander in zijn hoofd geschoten. Schumann stond bij zijn onderdeel bekend om de grote precisie waarmee hij bermbommen opspoorde en onschadelijk maakte, zodat zijn peloton relatief veilig haar weg kon vervolgen. Toen het ongeluk gebeurde was Schumann, bij uitzondering, in het kamp achtergebleven.

Kort na zijn terugkeer in Amerika brengt hij een bezoek aan de achtergebleven partners van de beide overleden soldaten. Hij komt niet los van wat hij in Irak heeft meegemaakt, verwijt zichzelf de dood van de twee dienstmakkers, krijgt problemen met zijn relatie en besluit om in therapie te gaan.

Getraumatiseerd
Bovenstaand verhaal is er één van de door Finkel beschreven waargebeurde situaties over de terugkeer van getraumatiseerde jonge mannen uit een verschrikkelijke oorlog. Weer bij hun partner, blijken de herinneringen zo overweldigend aanwezig te zijn dat dit hun leven steeds meer gaat beheersen en zelfs overheersen. Reacties zijn onvoorspelbaar en naarmate de tijd vordert wordt het voor de partner steeds moeilijker daarmee om te gaan. Professionele hulp is dringend nodig en snel volgt de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis) en THL (traumatisch hersenletsel). Dit geldt niet alleen voor de teruggekeerde soldaten maar ook voor hun partner die met hun getraumatiseerde man verder moet leven. Het gaat ook op voor de jonge weduwen die het verlies van hun gesneuvelde partner niet kunnen dragen en bij wie dit tot eenzelfde diagnose leidt.

Immens groot probleem onder de Amerikaanse bevolking
Generaal Peter Chiarelli, voormalig leider van de grondtroepen in Irak, deed onderzoek naar het hoge aantal zelfmoorden onder veteranen en stelt daarbij vast dat 20 tot 30 procent van de tweemiljoen veteranen lijdt aan PTSS en THL. De mensen die door Finkel zijn geïnterviewd en wiens schrijnende situaties zijn opgetekend, zijn dus slechts een zeer kleine afspiegeling van een immens groot probleem onder de Amerikaanse bevolking.

Meer respect voor veteranen
Thank You For Your Service is een objectieve opsomming van verklaringen en ervaringen zonder enige meningsvorming of vingerwijzing. Lezers zullen met meer respect naar veteranen kijken. Dat hierbij landsgrenzen niet van belang zijn maar dat dit probleem bij veel nationaliteiten aan de orde is, moge duidelijk zijn. Evenals de conclusie dat deze mensen de echte verliezers zijn, ze hebben niet hun leven verloren maar wel een belangrijk stuk van de kwaliteit van hun leven.