01 Books
Nieuws

Week van het Verboden boek

Op 25 september is de Week van het Verboden boek van start gegaan. Dit is een jaarlijks terugkerend event en viert de vrijheid van lezen.

Vrijheid van lezen

De hele boekgemeenschap ondersteunt de vrijheid en het uitdrukken van ideeën. Ook ideeën die sommigen als onorthodox ervaren of impopulair vinden, worden ondersteund.

Om te proberen om verboden boeken op te heffen, vestigt het Verboden boek zich op de nadelen van censuur. De aanbevolen boeken die zijn verschenen zijn gelukkig nog steeds verkrijgbaar. Deze week heeft dus wel écht nut, met dank aan de boekgemeenschap.

In deze week verschijnt het boek van Dimitri Verhulst, Het leven gezien van beneden. In dit boek verkent Dimitri de strijd van schrijvers in de Sovjet-Unie.

De Week van het Verboden boek duurt tot 1 oktober.

Dimitri Verhulst, Het leven gezien van beneden

Het leven gezien van beneden gaat over Liliya Dimova, een weduwe en gekrenkte schrijver. Bulgaarse schrijvers hadden zich te spiegelen aan het werk van hun Russische broeders die bogen voor de eisen die het communisme aan de literatuur stelde. Kunstenaars die daarentegen zondigden, werden gedeporteerd naar een concentratiekamp. Het is Liliya’s laatste wens om de literaire geschiedenis te corrigeren en wraak te nemen vanwege haar overleden man.


Isabel Thumb
Isabel