Header Bedreigde Vogels In Nederland
Recensie

Bedreigde vogels in Nederland: een mooi boek met een harde boodschap

Het gaat niet goed met de vogelstand in Nederland, blijkt uit Bedreigde vogels in Nederland van Robert Kwak waarin de Vogelbescherming uitvoerig ingaat op deze problematiek. Want het is een probleem, zo schetst het boek. Vogels staan namelijk bovenaan de voedselketen. Gaat het met hen niet goed, dan heeft dat ook invloed op de rest van die keten. Als we niks doen, stort de hele keten in elkaar, waarbij onze eigen leefomgeving er uiteindelijk ook aan gaat.

Rare fratsen

Stevenen we af op een ramp? Nee, zegt de Vogelbescherming, maar dan moeten we wel aan de bak. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs voor ons voedsel te betalen waardoor boeren geen rare fratsen meer hoeven uithalen voor een goed salaris.

Confronterend

Bedreigde vogels in Nederland bevat een confronterende boodschap. En toch, of misschien wel daarom, is het boek prachtig opgemaakt. Zelfs de pagina’s van vogels op de rode en oranje lijst zien er fantastisch uit met mooie pentekeningen van goudplevier, kneu, patrijs, sperwer en mees.

Bedreiging

De mate van bedreiging is in het boek opgedeeld in bos, kust & duin, zoetwater & moeras, heide & hoogveen en boerenland. Reden van de bedreiging is in alle gevallen hetzelfde. Te kleinschalig, te druk en te intensief gebruikt. Dat geldt zelfs voor de stad. Je zou er niet zo snel bij stil staan, maar om ruimte te winnen, bouwen we in een stad de boel steeds dichter op elkaar. Dat maakt het onaantrekkelijk voor vogels om in de stad te blijven. Op het platteland missen vogels insecten en door bemesting wordt hun eten schaarser en de schaal van hun eieren broos. Moerasvogels hadden graag een iets hogere waterstand maar dat kan niet in verband met grasland.

Kiezen of delen

De oplossing? Meer ruimte voor natuur, meer natuur met elkaar verbinden en minder intensief gebruiken. Het kan, zegt de positieve Vogelbescherming. Maar in feite zeggen ze ook: het moet! Want als je aan de vogelstand ziet dat het slecht gaat met de voedselketen, gaat het op den duur ook slecht met onszelf. Kiezen of delen dus.