01 Janneke Siebelink
Column

Boek van de week: Stalen zenuwen

01-11-2016


Onze Hoofdredacteur Boeken, Janneke Siebelink, schrijft wekelijks een column voor Wendy online. Deze keer schrijft ze over Stalen zenuwen van Ger Post.

De wereld buiten laboratoriummuren

“Tijdens mijn studie cognitieve neurowetenschappen heb ik onderzoek gedaan naar fysieke stressfactoren die mogelijk bijdragen aan het ziektebeeld van schizofrenie. Na dit onderzoek dacht ik aardig wat te weten over stress, totdat ik een presentatie moest geven over de resultaten van mijn onderzoek. Ik klapte volledig dicht. Ik werd met mijn neus op het pijnlijke feit gedrukt dat resultaten in een lab zich lang niet zo gemakkelijk laten vertalen naar de wereld buiten de laboratoriummuren.”

Ger Post

Ger Post, auteur en docent in hersenonderzoek, schrijft in zijn boek Stalen zenuwen hoe topsporters presteren onder druk en wat je daarvan kunt leren. Het leven van een topsporter gaat namelijk niet altijd over rozen, heel vaak niet zelfs, denk maar aan de stress, de onzekerheden van net niet de eerste zijn en de vreemde gedragingen die daar uit voortvloeien. Je hebt vast alle commotie rondom Yuri van Gelder meegekregen. De benauwende sociale controle, iedereen die iets van jou wilt. Het is eerder een wonder dat de meeste topsporters de geest helder kunnen houden.

Je kan het simpelweg nooit voor iedereen goed doen, en je grootste vijand is waarschijnlijk je eigen ik. Voor topsporters draait alles om presteren op het juiste moment. Krijgen ze op het beslissende ogenblik vleugels? Of bezwijken ze juist onder de druk?

02 Ger Post

Topsport versus werkdruk

Een van de conclusies die Post trekt, is dat we moeten inzien dat de wereld ons stress opdraagt, terwijl als we helder nadenken er wellicht minder stress is dan in eerste instantie wordt gedacht. Maar hoe kunnen we onszelf en de samenleving om ons heen helpen het denkproces om te draaien en de druk te verminderen?

Ger: “In de kranten komen regelmatig artikelen naar voren met het woord stress er in. We moeten na gaan denken over het woord stress en waar we het allemaal voor gebruiken. Ten eerste heb ik een oproep naar alle wetenschappers, want zij onderzoeken het proces van stress vaak. Het is handiger om exact te gaan rapporteren wat er wordt onderzocht en wat de stappen zijn in het onderzoek. Ik wil ook dat er discussies komen over in hoeverre de gelijkenis van muizen en mensen realistisch zijn voor het onderzoek. Ten tweede wil ik dat de artikelen in de krant strenger worden gecontroleerd. Er staat nu krachtige taal in zoals ‘stress vreet aan mij’ of ‘stress grijpt je’. Dit kan omgezet worden in subtieler, maar preciezere informatie over het woord stress en het effect ervan. Stress heeft door die krachtige taal nu een negatieve lading en we plakken het woord op alles zonder er bij na te denken of dit nu klopt.”

Hier kun je het volledige interview met Ger Post teruglezen.