Kwijt Anja Feliers
Thrillers

Cees over Kwijt van Anja Feliers: Goed maar voor speciale doelgroep

Met een sterke voorkeur voor het spannende boek (fictie, non-fictie en faction) probeert Cees alles te lezen wat er in dit genre verschijnt. Inmiddels liggen er al enkele duizenden gelezen boeken achter hem. Vanaf 2005 recenseert hij ook en vinden lezers én auteurs zijn reviews niet onbelangrijk en worden vaak gezien als advies.

Vrouwenthrillers
Over de term ‘vrouwenthrillers’ is in het verleden al menige discussie gevoerd en zal zeker in de toekomst ook nog gaan gebeuren. Vrouwelijke auteurs lijken regelmatig in hun verhalen instinctief de vrouwelijke emoties sterk in de aandacht te plaatsen. Op de vraag naar het waarom die deze lezer uit belangstelling eens heeft gesteld aan een vrouwelijke auteur, kwam het snelle, korte en overtuigende antwoord dat mannen één-dimensionaal zijn. Warempel een alleszeggend antwoord dat stemt tot nadenken. Een auteur die deze eigenschap al enkele jaren in de praktijk brengt is de Vlaamse Anja Feliers. Met psycholoog Kathleen Verlinden als haar boegbeeld liet ze deze dame, die altijd sterk en probleemoplossend voor andere vrouwen is maar onzeker over haarzelf, al menig avontuur beleven. Onlangs verscheen het zesde Kathleen-verhaal onder de titel ‘Kwijt’.

Dark 1844951 960 720

Succesvol en twee verhaallijnen

Confrontatie
Sylvie heeft een succesvol praatprogramma op de Vlaamse radiozender Nostalgie waarin luisteraars ook direct in de uitzending telefonisch kunnen reageren op een onderwerp. Onverwacht ontvangt ze een telefoontje waarin de beller haar confronteert met informatie die zo persoonlijk voor haar is dat ze daardoor confuus reageert en volkomen van slag achterblijft. Het heeft alles met haar jeugd te maken en de omstandigheden waaronder ze haar moeder heeft verloren en haar dochtertje Josje, blind is geworden.Kathleen worstelt met haar relatie omdat ze op een reünie iemand tegenkomt waarmee ze in haar jeugd een stormachtige relatie heeft gehad en haar huidige relatie veel vraagtekens oproept. Deze twee verhaallijnen ontwikkelen zich en raken elkaar omdat Kathleen de enigszins overspannen Sylvie in haar spreekkamer krijgt.

Uitgelicht
In de inleiding is het al gememoreerd en dit vindt zijn weerslag volkomen in dit nieuwe verhaal met Kathleen Verlinden in de hoofdrol. In Kwijt lopen de conflicten in menselijke relaties weer nauwelijks beheersbaar over de rand. Vrouwelijke gevoelens worden op nadrukkelijke wijze uitgelicht. Er komen wel enkele mannen in het verhaal maar hun rol blijft beperkt tot die van figurant. Terwijl ze echt wel onderdeel zijn van de problemen en er zich ook bij hun emoties ontwikkelen.

Verrassing voor lezer
Verder zijn beide verhaallijnen door Feliers goed neergezet met de opmerking dat op het einde het een beetje rommelt en rammelt. Enkele kleine maar wel belangrijke dingetjes zijn plotseling bij personages bekend die er iets mee kunnen en moeten, wat in het voorafgaande niet expliciet bekend was geworden. De aanleiding om dit zo te doen is wel begrijpelijk omdat daarmee de verrassing voor de lezers zolang mogelijk achter de hand wordt gehouden en daarmee de verbazing zo groot mogelijk wordt gemaakt. Echter zijn zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in de details voor een auteur haast van levensbelang omdat het veel zegt over geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid waar regelmatige lezers van spannende verhalen veel belang aan hechten. Samengevat zal Kwijt weer volop aangename leesuren bezorgen aan de vooral vrouwelijke fans van Anja Feliers maar zal het mannen minder tot de verbeelding spreken en vooraf interesseren.