Header Moordenaar 2
Thrillers

Herboren moordenaar: "Het venijn zit dit keer in de details"

De herboren moordenaar

Het koningskoppel
De Deense politieonderhandelaar Niels Bentzon is een schepping van A.J. Kazinski. Deze naam is pseudoniem voor twee Deense auteurs die met De laatste goede man in 2011 debuteerden. Niels en de astrofysicus Hannah Lund zijn getrouwd en worden beide door Kazinski als protagonisten neergezet waar omheen de verhalen geschreven zijn. En buiten het feit dat de relatie van dit koningskoppel al veel stof oplevert, zijn beide personages individueel ook voldoende interessant om over te schrijven. In 2015 verscheen De slaap en de dood en een jaar later De herboren moordenaar.

Drie verhaallijnen
In De herboren moordenaar wordt Niels Bentzon als Jens Petersen het forensisch psychiatrisch centrum Nykøbing Sjællan in Kopenhagen binnengeleid, de best bewaakte inrichting van Denemarken. Hij zal als patiënt infiltreren en undercover proberen in contact te komen met de 26 patiënten. Dat contact zal zo intensief moeten worden dat het voldoende informatie oplevert om de moordenaar te vinden van de in de inrichting vermoorde hoofdpsychiater Christian Paludan. Een tweede verhaallijn beschrijft het leven van de drie studentvrienden Michael Bedford, Alexander Carrington en Rachel Burrows. Ze plegen in 1939 een inbraak in het huis van professor Jenkins in Oxford, waar ze ook hun opleiding volgen. De buit bedraagt een oude papyrusrol dat het testament van Phaedo blijkt te zijn waarin hij het bewijs levert dat de ziel na het sterven van het lichaam voortleeft.
Beide verhaallijnen voeden een derde lijn waarin Hannah Lund naar Zuid-Amerika vertrekt om bewijs te vinden voor haar onderzoek.

Ieder zijn eigen weg
Kazinski heeft met dit derde verhaal in de Niels Bentzon-reeks een intelligent psychologisch verhaal neergezet. De belangrijkste lijnen beschrijven de ontberingen die Bentzon moet ondergaan om aan de benodigde informatie te komen. Ontberingen die concreet en tot in de haarvaten worden beschreven en niets aan het voorstellingsvermogen van de lezer overlaat. Daar wentelen zich de huwelijksproblemen van hem en Hannah Lund doorheen.
Ieder is zijn eigen weg gegaan en zal moeten ontdekken of er nog een toekomst is voor continuering van hun relatie.

Voldoende leesplezier
Naarmate het verhaal vordert komt met de weg der geleidelijkheid het gebeuren in 1939 van de drie studentvrienden steeds dichterbij. In alles is de precieze regie te herkennen die de auteur over het volledige verhaal heeft en houdt. Met veel details, emotie, psychische spanning en gevaar, veel gevaar!
Omdat een van de thema’s de reïncarnatie van gestorven mensen beschrijft, is het de geloofwaardigheid die af en toe op het randje balanceert. Maar dat is bij de lezers die overtuigd zijn dat bij het sterven ook alles definitief eindigt. De grote groep die zeker weet dat het niet volledig eindigt, kunnen wel bevestiging vinden in De herboren moordenaar. Niettegenstaande blijft bij beide groeperingen voldoende leesplezier over en komen liefhebbers van veel details volledig aan hun trekken. Want het venijn zit dit keer niet in de staart maar in de details.