Header De Daf Van Mijn Vader
Recensie

De Daf van mijn vader: “Een alternatieve geschiedenis van Nederland.”

In De Daf van mijn vader geeft Thomas Vaessens een historisch verslag over het naoorlogse Nederland met in de hoofdrol de Daf, het miskende autootje dat maar niet populair wil worden en uiteindelijk een roemloze dood sterft.

De Daf en de minirok

Vaessens begint zijn relaas met de iconische foto van Ed van der Elsken, waarop drie vrolijke jonge vrouwen in minirok prijken. Het beeld staat symbool voor de jaren zestig, die in ontelbaar veel naslagwerken uitgediept worden. Vaessens heeft geen oog voor de korte rokjes die het stadsbeeld overnemen. Zijn blik richt zich op de ruimere context, naar de straten waarop de Daf te zien is. Hij merkt daarbij de lacune in de bestaande geschiedkundige literatuur op: “In de heroïsche verhalen over de modernisering van naoorlogs Nederland speelt de Daf nauwelijks een rol. Schrijvers en historici, die de veranderingen in cultuur en samenleving beschrijven, negeren het autootje, of ze doen er lacherig over.”

"Dat de wetenschappelijke achtergrond van de auteur sterk aanwezig is blijkt onder meer uit de uitgebreide verantwoording en literatuurlijst op het einde van het boek."

De Daf en de gewone man

Vaessens brengt aan de hand van een origineel uitgangspunt een alternatieve geschiedenis van het naoorlogse Nederland. Die keuze verantwoordt hij in de inleiding, waarin de aanleiding, de doelstelling, de vraagstelling en de hypothese gedetailleerd aan bod komen. Dat de wetenschappelijke achtergrond van de auteur sterk aanwezig is blijkt onder meer uit de uitgebreide verantwoording en literatuurlijst op het einde van het boek.

Hoewel die duiding het verhaal een goede basis geeft, is de theoretische aanpak meteen ook de valkuil van het boek. Dit is geen roman, zoals de titel en cover zouden kunnen doen vermoeden. Het is een historisch werk dat af en toe complexe onderdelen bevat. De inleiding en eerste hoofdstukken zijn hierdoor minder toegankelijk en zouden lezers kunnen afschrikken. Gaandeweg wordt de schrijfstijl vlotter en is het mogelijk om je meer te identificeren met wat geschreven wordt. Zo wordt in een combinatie van eigen herinneringen, de geschiedenis van Nederland en de uitvinding en commercialisering van de Daf een chronologisch overzicht gegeven van de rol van ‘de gewone man’ in grote maatschappelijke omwentelingen. 

"De mogelijkheden die dit bood op commercieel vlak worden goed in beeld gebracht met voorbeelden uit reclamecampagnes en culturele tendensen."

De Daf en vrouwenemancipatie

De verschillende mislukte pogingen om de Daf populair te maken levert boeiende en vaak grappige passages op. De auteur legt onder meer uit waarom de ontelbare pogingen om de Daf onder de aandacht van mannen te brengen een gemiste kans was. De feministische golf en maatschappelijke veranderingen hadden de weg vrijgemaakt voor de vrouwelijke consument die met een eigen wagen meer zelfstandigheid kreeg. De mogelijkheden die dit bood op commercieel vlak worden goed in beeld gebracht met voorbeelden uit reclamecampagnes en culturele tendensen. De verscheidenheid aan voorbeelden in combinatie met het beeldmateriaal zorgen voor vlot leesbare hoofdstukken die ook voor autoleken interessant zijn.

De Daf van mijn vader geeft een origineel tijdsbeeld, waarin het autootje symbool staat voor de maatschappelijke veranderingen. Thomas Vaessens schreef hiermee een boek voor wie houdt van sterk onderbouwde cultuurhistorische werken. 

Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.