Header De Reis Van Syntax
Recensie

De reis van Syntax Bosselman: "Een verzameling indrukwekkende geschiedenisverhalen."

Jaren was Nederland trots op wat zijn ontdekkingsreizigers in de Gouden Eeuw hebben bereikt. Nu wordt steeds duidelijker hoeveel van die rijkdom is verdiend over de ruggen van tot slaaf gemaakte mensen. Waarom deed Nederland mee aan de slavernij? Hoe kon dit lelijke stuk uit de geschiedenis zo lang verborgen blijven? En wie waren de hoofdrolspelers?

De reis van Syntax Bosselman is een verzameling indrukwekkende geschiedenisverhalen, maar ook een persoonlijk verslag van de zoektocht die Arend van Dam maakte naar de mensen achter de geschiedenis. Met historisch fotomateriaal en illustraties van Alex de Wolf.

Een rijke verzameling

Het eerste wat opvalt aan dit boek is het formaat: het boek telt maar liefst 298 pagina’s. Bijna 300 pagina’s vol vaderlandse geschiedenis. Over Michiel de Ruyter, Jan Pieterszoon Coen en Johan Maurits van Nassau, maar vooral over de uit Suriname afkomstige Syntax Bosselman die samen met enkele landgenoten naar Nederland vertrekt voor de Wereldtentoonstelling van 1883. Gaandeweg volgt de lezer Syntax en zijn metgezellen op hun reis naar het verre, koude Nederland. Lees hoe zij hun verblijf hier beleefden en hoe het er, nog niet eens zo heel erg lang geleden, aan toe ging. Het tentoonstellen van mensen was in die tijd, eind 19de eeuw, nog heel gewoon. En donkere mensen, die waren een zeldzaamheid. Zaken waar we nu nauwelijks meer bij stilstaan of waar we nu niet eens meer aan zouden durven denken, maar die ooit voor onze voorouders zo compleet anders lagen.

"Zodat we ons ook weer realiseren wat we hebben en hoe blij we daarmee mogen zijn."

Stof tot nadenken

Nadenken, dat is waar De reis van Syntax Bosselman vooral toe aanzet. Over het verleden, maar zeker ook over het heden waarin nog steeds lang niet alle mensen gelijk zijn en waarin nog steeds zoveel onrecht plaatsvindt. Ver weg, maar ook dichtbij huis.

Arend van Dam heeft heel goed getracht zich puur aan feiten te houden zonder te oordelen en zonder zijn persoonlijke mening de verhalen te lanen beïnvloeden. Hierdoor is het boek een heel rijk document geworden. Een prachtig naslagwerk boordevol feiten en cijfers uit een belangrijk stuk van de Nederlandse geschiedenis. Een boek dat ook op scholen, in de bovenbouw van het basisonderwijs of de onderbouw van het voorgezet onderwijs, wat mij betreft niet mag ontbreken. Het geeft inzicht in de leef- en denkwijze van mensen uit vroeger tijden. Waarom dachten zij zoals ze dachten? Waarom deden ze wat ze deden? En vooral, waarom leek het toen OK om de baas te zijn over anderen en hen jouw wil op te leggen? Hele moeilijke vragen waar ook in dit boek uiteraard geen sluitende antwoorden op worden gevonden, maar waar we af en toe best eens bij stil mogen staan en met elkaar over mogen praten. Zodat we ons ook weer realiseren wat we hebben en hoe blij we daarmee mogen zijn.

Bijzonder en waardevol werk

Zoals de auteur zelf schrijft in zijn voorwoord, De reis van Syntax Bosselman is een boek met een gebruiksaanwijzing. Geschiedenis is nu eenmaal niet in een paar woorden te vatten en omdat de auteur zoveel mogelijk en zo objectief mogelijk wil vertellen is er een driedeling in het boek ontstaan: je leest van het verhaal van Syntax, in 1883, je leest de geschiedenisverhalen waarin je in grote sprongen door de tijd reist en je komt erachter hoe het boek is ontstaan. Door de duidelijke indeling kun je ervoor kiezen om alles te lezen of juist alleen dat gedeelte waar jouw interesse naar uitgaat. Heel handig ook als je snel wat op wilt zoeken of als het lezen van een dikke pil niet zo jouw ding is. Het historisch beeldmateriaal dat is gebruikt maakt het boek compleet en maakt het tot een serieus en belangrijk naslagwerk dat het absoluut waard is om gelezen te worden en regelmatig uit de kast te halen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.