Recensies Small Header
Literaire thrillers

De tijdmachine heet ‘Kalkman’

Aan de basis van ieder verhaal ligt een moment van grondige research. Wanneer dat verhaal ook nog historische elementen bevat, hangt de opbrengst van de research onder andere af van wat er nog over het onderwerp als erfgoed fysiek beschikbaar en bereikbaar is en/of wat er is gedocumenteerd. De in het Noord-Hollandse Aerdenhout woonachtige voormalige registeraccount en mantelzorger Sybren Kalkman hecht veel waarde aan maatschappelijke achtergronden die zowel in de huidige tijd als in de historie kunnen liggen. Met zijn voorliefde voor het Italiaanse Venetië, een stad die letterlijk en figuurlijk zucht en kreunt onder haar historisch verleden, beschikt hij over voldoende feiten om daar iets creatiefs mee te kunnen doen. Het resultaat is de onlangs verschenen historische thriller Venetiaans vuur.

Machtspelletjes

De toekomst ziet er voor de jonge, ambitieuze en enthousiaste Roberto Zenier veelbelovend uit. Hij wordt ontboden op palazzo Gennari bij de invloedrijke Ernesto Gennari die hem voorstelt deel te nemen in een lucratief project. Daar ontmoet hij ook de oogverblindende dochter Portia die ogenschijnlijk weinig aandacht aan hen schenkt. Door doge Andrea Gritti wordt hij tot vlootkapitein benoemd, met de titels armiraio en capitano. De begeleidende opdracht luidt om de Turken te ontzetten op het eiland Paxos. De Turkse machthebbers hebben het voornemen hun macht verder uit breiden over de volledige Balkan. Zenier vertrekt voor een 7 maanden durende missie maar wordt op zee regelmatig geplaagd door beelden van de achtergebleven Portia Gennari. De missie verloopt anders dan verwacht en bij terugkomst wordt hij door politiecommandant Luigi Buomattei van enkele belastende zaken beschuldigd en dan blijkt dat Zenier ongemerkt in een val is gelopen door de machtspelletjes die in Venetië veelvuldig worden uitgevochten. De jager dreigt nu prooi te worden….

Perfectie en gedrevenheid

Venetiaans vuur is een verhaal dat volledig is teruggeplaatst in de 16e eeuw, om precies te zijn in 1537. Intriges om persoonlijke belangen te vergroten of veilig te stellen, zijn in die periode bijna onderdeel van de heersende cultuur. Door de auteur krijgt Venetië in die jaren de allure van een wereldmacht waar door omliggende landen dreigend naar wordt gekeken. Die sfeer wordt door Kalkman bijzonder natuurgetrouw weergegeven waarin een belangrijk aandeel voor de details is weggelegd. Sfeerbeschrijvingen waar de lokale hygiëne aandacht krijgt en hoe gelijkwaardige burgers elkaar benaderen en tutoyeren niet aan de orde is, zijn maar een paar kleine voorbeelden hiervan.

Het geeft goed aan met welke perfectie en gedrevenheid de avonturen zijn opgetekend. Maar ook is daar Kalkman’s liefde en respect voor Venetië duidelijk in te herkennen. En dat zijn niet de enige elementen die terugkeren in het verhaal. Spanning, ontberingen op zee, romantiek dat zich uit in lust en liefde zijn de smaakmakers om het plaatje volledig te maken. Waarbij natuurlijk het financiële aspect ook aandacht krijgt. Al deze schakeringen vormen tezamen een kleurrijk palet dat onderling zo smaakvol en harmonieus met elkaar is afgestemd waardoor het lezen ervan nooit bezwaarlijk wordt. En op een speelse manier lukt het de auteur om zijn lezers ook nog technische en historische kennis uit die periode bij te brengen die anders alleen voor ingewijden verborgen blijft. Bijna tot op spijkerniveau is de beschrijving hoe een sloep oceaanwaardig gemaakt wordt. De lezer staat erbij en kijkt ernaar, geniet ervan en vindt het goed!