Header Romer Hock
Thrillers

Annet Hock & Peter Römer: “We wilden zelf ook graag ‘verrast’ worden door het verloop van het verhaal”

Annet Hock en Peter Römer zijn al meer dan dertig jaar getrouwd. Op 30 mei verscheen En nu ik!, de eerste thriller die zij samen schreven. 8 van onze lezers mochten dit boek lezen en de auteurs een vraag stellen. Zij vroegen Annet Hock en Peter Römer over het idee, hun schrijfproces en het verhaal.

Hoe is het om samen een boek te schrijven?
Schrijven doe je meestal in je eentje en is dan ook een eenzaam proces. Als het lukt om samen een boek te schrijven, dan deel je de diepte- en hoogtepunten en kan het, als je kritisch naar elkaars werk blijft kijken, een ander en vaak verrassend resultaat opleveren.

Op welk moment hebben jullie besloten samen een boek te schrijven en wat was de aanleiding?
In 2015, toen onze jongste zoon het huis uitging, besloten wij in het voorjaar van 2016 lang op vakantie te gaan en in die periode te trachten een boek te schrijven.

Hoe was de taakverdeling tijdens het schrijven van het boek?
Wij hebben samen de karakters, het thema en het plot bedacht. Annet hield met de lange lijnen de voortgang in de gaten en voegde de psychologie toe en ik plaatste het geheel in dialoog en zorgde voor de ‘flow’ in het verhaal.

Hoe zijn de personages tot stand gekomen? Hebben jullie ze samen gecreëerd of een van jullie?
Toen we eenmaal besloten hadden om een boek te gaan schrijven, en wij al snel wisten dat het een spannend boek moest zijn, hebben wij samen tijdens lange wandelingen langs het strand de personages gecreëerd.

Hoe zagen jullie de afloop voor je? Hebben jullie daar onenigheid over gehad?
We hadden een vaag beeld van het einde. Wij wisten ongeveer waar we heen wilden, maar wilden zelf ook graag ‘verrast’ worden door het verloop van het verhaal en het handelen van de karakters. Onenigheid was er nooit, discussies wel maar daar is het boek hopelijk alleen maar beter van geworden.

Hadden jullie een bepaalde doelgroep voor ogen tijdens het schrijven?
Zeker. Het boek laat zich ook heel goed door mannen lezen (hebben wij inmiddels uit reacties begrepen) maar wij hadden de lezende vrouw met een gezin voor ogen, die zich kan vereenzelvigen met de situaties uit het boek. Geen bepaalde leeftijdcategorie overigens.

Is het verhaal van En nu ik! volledig fictief of zit er ook iets autobiografisch in?
Het is volstrekt fictief, al is het wel gebaseerd op situaties die zich nu in deze fase van ons leven voordoen.

In het boek wordt vaak en snel van perspectief gewisseld. Is dit een bewuste keuze? Waarom?
Ja, dat is een bewuste keuze. Het is een manier om een zo compleet mogelijk beeld van het gezin te schetsen. Bovendien is het een manier om spanning op te roepen, omdat je als lezers als enige weet wat alle personages bezighoudt (en welke rampen ze tegemoet gaan…).

Kunnen we in de toekomst meer boeken verwachten die door jullie samen zijn geschreven?
Wij zijn in ons hoofd al bezig met het tweede boek. Was in En Nu Ik! het gezin het uitgangspunt, in boek 2, Onder Ons, zal dat de vriendschap zijn. U bent gewaarschuwd!

Foto Annet Hock & Peter Römer © Mark Uyl