01 Janneke Siebelink
Column

Jannekes tip voor Wendy : Over de panda, de schildpad en de kracht tot gelijkmoedigheid

Onze Hoofdredacteur Boeken, Janneke Siebelink, schrijft wekelijks een column voor Wendy online. Deze keer schrijft ze over De zeven geheimen van de schildpad en De veertien geheimen van de panda van Aljoscha Long en Ronald Schweppe.

''Er huizen, ach!, twee zielen in mijn lijf, de ene wil zich van de andere bevrijden, de ene hecht zich strak en stijf aan de met gretigheid geliefde aarde, de andere tilt zich moeizaam uit het slijk op zoek naar iets van tijdelozer waarde.''

Aljoscha Long

Johann Wolfgang Goethe

Zo liet Goethe zijn Faust zijn eigen levensmotto verkondigen in het gelijknamige toneelstuk (oorspronkelijk uit 1808): ‘In het leven komt het erop aan alle zintuigen de kost te geven maar toch het overzicht te behouden.’

Zestig jaar werkte Goethe aan dit toneelstuk. Als twintigjarige student in de rechten schreef hij de eerste scènes. Een jaar voor zijn dood legde de toen tachtigjarige Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) de laatste hand aan zijn Faust, zijn magnus opus. Er is waarschijnlijk nooit langer door iemand aan een toneelstuk gevijld, gesponnen en geschaafd.

Maar een tragedie als Faust is sindsdien ook nooit meer vertoond geweest in de wereldliteratuur.

Tijdloze wereldwijze waarheden

Het zou het een soort rust kunnen geven dat, ondanks de stroomversnelling waarin onze wereld terecht lijkt te zijn gekomen, overpeinzingen en verlangen naar stilte en zingeving niet van onze tijd zijn. We hebben geen alleenrecht.

Maar oplossingen of technieken om je staande te houden te midden van het duwen en trekken en vragen en geven en omarmen en verwijten en mogen en durven en overschrijden en overpeinzen en jammeren en dreunen en ploffen en eindeloze brullen van betweterige gedachten die ons hoofd bevolken, die geeft hij niet.

Make way Goethe, welkom Panda en Schildpad.

De geheimen van de schildpad en de panda

Heb je ooit een nagelbijtende panda gezien? Ooit een schildpad die zijn eigen schild ingooide? En hoe zou dat nu komen?

Aljoscha Long (psycholoog en filosoof) studeerde psychologie, anglistiek, germanistiek, pedagogiek en filosofie en schreef al vele verhandelingen over spiritualiteit. Zijn boeken met verhalen over de even evenwichtige als mystieke dieren de schildpad en de panda hebben al veel mensen wereldwijd geholpen inzicht te krijgen in hun eigen handelen. Geen enkel boek heeft een pilletje in zijn kaft dat alles oplost, of alles oplost zo je wilt, maar deze boekjes, geschreven als sprookjes, maken de wereld een klein beetje overzichtelijker.

Daar kan Faust niet tegenop.

Een mooie, kleine oefening van Long geef ik je hier cadeau:

Neem een vel papier en schrijf op wat je op dit moment allemaal belast. Schrijf alles onder elkaar op, noteer zoveel dingen als je maar wilt. Noteer een woord of een zin, maar zorg ervoor dat telkens de hele regel is gevuld, door bijvoorbeeld heel breed te schrijven.

Steek dan drie kaarsen aan en zet ze naast elkaar op de tafel. De ene kaars stelt het verleden voor, de andere het heden en de derde de toekomst.

Scheur het vel papier nu van boven naar beneden in drie stroken, zodat op elke strook een deel van elk woord en elke zin staat.

Verbrand nu de drie stroken. Verbrand één strook boven de kaars van het verleden, een andere strook boven de kaars van het heden en de laatste strook boven de kaars van de toekomst.

Kijk toe hoe alles wat op je drukte, in rook opgaat. Al deze zaken zijn nu voor je verleden, je heden en je toekomst van geen enkel belang meer. Je hebt degenen die je iets hebben aangedaan, vergeven – zonder moeite. Wat erg was, kun je niet goedkeuren, maar je kunt gemakkelijker vergeven als je hart er niet meer door wordt belast.