Mislukking
Literaire non-fictie

Liane over De kracht van mislukking

Mijn naam is Liane Baltus. Ik ben kansdenker, schrijver (Het derde verbond) en communicatieadviseur met specialiteit websites en sociale media gebruik. Ik heb altijd een boek bij me en lees alle genres: thrillers, romans, YA, fantasy, sciencefiction en natuurlijk ook managementboeken.

Mislukking is noodzakelijk
De kracht van mislukking levert het bewijs dat succes niet mogelijk is zonder eerst fouten te maken. In een tijd waarin elke medewerker om carrière te maken zichzelf opnieuw moet uitvinden en de individuele eisen hoger zijn dan ooit, toont Sarah Lewis aan dat mislukking een noodzakelijke stap is op weg naar succes. Het boek is bedoeld om als lezer geïnspireerd te raken door beruchte, historische mislukkingen, zodat de lezer soortgelijke fouten leert herkennen in zijn eigen omgeving.

De weg naar succes
Lewis geeft zelf aan dat ze het boek bedoeld heeft als een tijdcapsule, een manier om verschillende soorten verhalen te verzamelen. Ze wil de onderliggende thema’s laten zien, zodat mensen doordrongen raken van het feit dat aan veel succesverhalen mislukkingen vooraf zijn gegaan. Doorzetten werd bij hen beloond. Lewis laat wetenschappelijke onderzoekers aan het woord, die vertellen dat de meeste mensen te snel opgeven. Het is de mate van inspanning die het niveau van presteren bepaalt, niet het talent.

10817334185 Bcca4A3C3E B

Van poolexpeditie tot vrijdagavondexperimenten

Lewis haalt allerlei voorbeelden aan van bekende mensen die geslaagd zijn, ondanks tegenslag en mislukking. Een minpunt is dat de schrijfster er geen rekening mee houdt dat deze voorbeelden stuk voor stuk lastig te vertalen zijn naar de eigen praktijk van de lezer. Afhankelijk van het interessegebied, zijn de meeste verhalen echter wel super interessant.

De poolexpeditie van Ben Saunders is zo’n voorbeeld. Saunders loopt in zijn eentje kilometers over bewegende delen ijs, waarbij hij ’s avonds tot de conclusie komt dat hij, dankzij dat bewegen, niet of nauwelijks opgeschoten is. Toch zet hij door en behaalt hij zijn einddoel. Hij is de derde persoon die de Noordpool in zijn eentje en te voet bereikt.

Hetzelfde geldt voor Samuel Morse, de uitvinder van de telegraaf. Morse was geen uitvinder, maar een kunstenaar. Hij probeerde als schilder door te breken. Met Morse laat Lewis zien dat kunst en wetenschap niet alleen dicht bij elkaar liggen, maar elkaar ook nodig hebben. In de randgebieden van wat bewezen is, ligt ruimte voor uitvinding.

Zo heeft natuurkundige en Nobelprijswinnaar, Andre Geim, zijn Nobelprijs te danken aan wat hij zelf ‘vrijdagavondexperimenten’ noemt. Wetenschappers werken met een minimaal budget aan 'bijzondere' dingen die hoogstwaarschijnlijk niets opleveren. Als dat wel gebeurt, dan gaat het om baanbrekende ontdekkingen. Ze begeven zich op het terrein van een ander, een onderwerp waarin ze niet gespecialiseerd zijn en ze stellen vragen die de deskundigen op dat vakgebied niet stellen. De meeste experimenten mislukken, maar soms komt er een Nobelprijswaardige ontdekking uit.

Road Mountains Street Curve Web

De kracht van doorzetten

Lewis heeft gedegen onderzoek gedaan naar mislukkingen die voorafgaan aan succesverhalen. Ze geeft inzicht wat de kracht van doorzetten in deze gevallen heeft betekend. De lezer die van veel feiten houdt, zal genieten van dit boek. De lezer die zoekt naar een praktische toepassing, voor zijn eigen pogingen tot succes, kan beter in een ander boek zijn heil zoeken.