Michael Header
True crime

De onschuldige moordenaar: een true-crime story

Making a Murderder, misschien wel de meest besproken serie van afgelopen jaar. De misstanden in het Amerikaanse rechtssysteem en de tragische persoon Steven Avery, maar vooral de partijdigheid in de zaak van strafpleiters, rechters en juryleden.
Michael Griesbach was een van de openbaar aanklagers van justitie in Steven zijn zaak. In De onschuldige moordenaar vertelt Michael hoe het wel zat en hij vult de gaten van de serie aan. Het boek geeft inzicht in het Amerikaanse rechtssysteem en hij onderzoekt of de Amerikanen zich nog steeds houden aan het gezegde: ‘Innocent until proven guilty’.

De onschuldige moordenaar is een true crime verhaal. Waarom heb je over een waargebeurd verhaal geschreven?
Omdat ik denk dat true crime verhalen de beste kans hebben waardoor er aandacht wordt gevestigd op het strafrechtelijk systeem en de noodzaak van een hervorming.

Hoe ben je op de titel van jouw boek gekomen?
Mr. Avery, natuurlijk, werd ten onrechte veroordeeld als gevolg van een verschrikkelijk onrecht in 1985, maar in mijn ogen is hij Teresa Halbachs moordenaar in 2005. Ik vind ook dat de titel een mooie klank heeft.

Ze maakte een serie van uw boek. Wat vind je daarvan?
In de serie ging het minder over mijn boek, maar meer over de zaak zelf. Ik vond het fascinerend om naar te kijken, maar ook verontrustend omdat het bevooroordeeld was in het voordeel van de heer Avery en tegen de politie.

Michael Griesbach

Amerikaans rechtssysteem

Hoe ben je op de inspiratie gekomen voor De onschuldige moordenaar?
Ik was tot op zekere hoogte betrokken in de exoneratie van Mr. Avery's in 2003, en ik was diep verontrust door wat ik te zien wanneer de politie en de openbare aanklager van wangedrag en machtsmisbruik gebruik maakte die leidde tot zijn veroordeling. De moord van 2005 voegde een surrealistische kwaliteit aan het verhaal dat schreeuwde om een hertelling van het verhaal in een boek. Ik vond ook dat de spanning van het verhaal de gelegenheid bood om meer mensen dan gebruikelijk te bereiken die belang hebben bij de zorg in het strafrecht voor kwesties.

Heeft u een bericht dat u wilt overbrengen met dit boek?
Dat het systeem zo goed is als de mensen die de leiding hebben.

Waarom denk je dat het Amerikaanse rechtssysteem zo interessant is?
De intense conflicten die ontstaan tussen de partijen in een vijandig rechtssysteem hebben daar misschien iets mee te maken.

De Amerikanen geloven nog steeds ''onschuldig tot het tegendeel bewezen is''. Waarom is dat zo?
Ja, met uitzondering van een kleine minderheid van de burgers, de mensen hier zijn zeer begaan met dit principe.

Heb je altijd al openbare aanklager willen worden?
Ofwel een officier van justitie of een openbare verdediger.

Isabel Thumb
Isabel