Header Musch
Recensie

Musch: "De architecten en bouwers van 'ons' Nederland"

Hoe groot of klein en veel- of nietszeggend kan een contrast zijn? Fokke & Sukke zijn inmiddels uitgegroeid tot nationaal bekende stripfiguren die met een humoristische touch de actualiteit van de dag uitbeelden. Jean-Marc van Tol, John Reid en Bastiaan Geleijnse zijn de bedenkers en makers van dit cartoon-duo. Toch kwam bij Van Tol, ondanks het succes, zijn passie voor geschiedenis en literatuur weer opborrelen. Hierbij besloot hij, terugdenkend aan zijn scriptie over Willem II en het jaar 1650, dat daar de basis lag voor zijn roman. Het leven van Johan de Witt moest worden verteld en daar was zoveel interessants over te schrijven dat drie delen nodig waren. Het eerste deel Musch is op 28 mei gepresenteerd op Slot Loevestein, de vroegere staatsgevangenis waar de vader van Johan de Witt gevangen heeft gezeten en natuurlijk Hugo de Groot in een boekenkist wist te ontsnappen.

“Het bedrijven van politiek is voor een groot deel de kunst van het recommanderen: iedereen tracht vertrouwelingen op belangrijke posten te krijgen. Soms lukt het, soms niet”

Machtsverhoudingen

Cornelis Musch is een man met een grenzeloze ambitie en een eindeloze zucht naar macht en daar alles voor over heeft om dat ook werkelijkheid te laten worden. Hij wordt benoemd tot griffier der Staten Generaal wat betekent dat hij de vertrouweling is van prins Willem II. Omdat hij verwachtte die macht nog verder uit te kunnen breiden, huwde hij de jongste dochter, Elisabeth, van de pensionaris van Dordrecht, Jacob Cats. In De Republiek der zeven Nederlanden wordt hevig gestreden om de macht. Vanuit Den Haag probeert de nog jonge prins Willem II zijn invloed uit te breiden en de tegenstand vanuit het, toen nog onbelangrijke, vissersdorp Amsterdam te breken. Vanuit, destijds, belangrijke steden zoals Dordrecht probeert men enerzijds de eigen identiteit te bewaren en anderzijds niet teveel tegenstand te bieden aan het regime van de prins. De burgemeester van Dordt, Jacob De Witt vader van Cornelis en Johan De Witt, is echter een van de zes belangrijke machthebbers die allen door het leger van de prins worden gearresteerd en gevangen gezet op Slot Loevestein. Het is in die periode dat Johan De Witt als jong afgestudeerde advocaat zich ontwikkelt als een uitstekend diplomaat en zich voorbereid op zijn toekomst als jurist.

“Ik heb alles verteld wat ik te vertellen had, ik leg mijn pen neer – voor eeuwig”

Historie en fantasie

Van Tol heeft met dit eerste deel van de Johan de Witt trilogie een prestatie van formaat geleverd. Normaliter pleegt men voor een roman research om meer kennis te vergaren over een bepaald thema of onderwerp. Maar met dit boek is Van Tol teruggaan in de tijd om een bepaalde periode uit de geschiedenis op volgorde te krijgen, wat meer neigt naar een studie. Gelukkig voor Van Tol heeft hij daarbij hulp gekregen van een volwaardig team onder leiding van Dr. Ineke Huysman die momenteel als projectmanager De Brieven van Constantijn Huygens en De Brieven van Johan de Witt digitaliseert en via een database laat ontsluiten. Musch is hiermee een roman geworden die als basis waardevolle historische feiten beschrijft waar omheen de auteur zijn eigen creativiteit, fantasie en intelligentie heeft verweven. Hij noemt het zelf een caleidoscopische roman waarmee hij bevestigt dat je als lezer nauwelijks onderscheid kunt maken in de waargebeurde gedocumenteerde geschiedenis en de Van Tol-fictie. De schrijfstijl waarmee hij alles aan het papier toevertrouwt maakt dit eerste deel van de Johan de Witt trilogie toegankelijk voor een breed leespubliek dat vanuit meerder perspectief een beeld krijgt voorgeschoteld van de invloedrijke voorvaderen van Nederland. Want daar zijn toen talloze stenen gelegd en verlegd die de loop van het water zoals wij het nu zien, hebben beïnvloed.


Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.