Header recensie wat is wijsheid
Header recensie wat is wijsheid
Recensie

In Wat is wijsheid? filosofeert Carlos de Bourbon de Parme over de coronacrisis

Dat een prins zich uitspreekt over de actualiteit is vrij uitzonderlijk. Het oudste kind van prinses Irene, Prins Carlos de Bourbon de Parme, laat evenwel middenin de coronacrisis een boekje uitbrengen waarin hij met twee geleerde co-auteurs, econoom Sylvester Eijffinger en theoloog Paul van Geest, zijn licht laat schijnen over wat ons als mens nu te doen staat. In Wat is wijsheid? beantwoorden de auteurs de vraag wat wijsheid is, maar niet wat nou wijsheid is om te doen.

Dat het filosofische Wat is wijsheid? toch in kranten en op tv uitgebreid aandacht krijgt, is niet verwonderlijk vanwege de opmerkelijke auteur die doorgaans onbereikbaar is voor interviews. Dat het boek ook goed verkoopt, is evenwel niet alleen te danken aan de aantrekkingskracht van de hoofdauteur. Het coronavirus geeft mensen te denken, en het past bij onze kenterende tijdsgeest om daar oude tradities op na te willen slaan. De katholieke De Bourbon de Parma en zijn mede-auteurs zijn op trend met hun beschouwingen. Ze breken een lans voor een crossfunctionele benadering van de crisis. In het leiderschap zouden ook theologische en filosofische perspectieven moeten worden meegenomen. Corona is namelijk ook een morele crisis.

Bezinning

De Bourbon de Parma en zijn mede-auteurs wijden een hoofdstuk aan dat God geen hand had in de coronacrisis. Noch is het de natuur die terugslaat. We zijn het volgens de auteurs zelf die dit potje ervan gemaakt hebben. Vooral onze losgeslagen omgang met dieren en onze ongebreidelde reislust zijn er debet aan dat dit virus als een wereldwijde plaag toeslaat. Corona moet ons daarom tot bezinning brengen. En dat doet het ook.

Velen zijn sinds de noodgedwongen lockdown hun moderne, haastige leven eens tegen het licht gaan houden. Want klopte dat wel met wie we eigenlijk willen zijn? Willen we in ons hart eigenlijk niet veel liever plaatsmaken voor moeder natuur en de mensen om ons heen dan alleen voor onszelf? De crisis is een kans op een leven dat echt vervullend is, vinden de auteurs.

“Het is misschien wel de bedoeling dat wij de schepping niet als rozentuin maar als leerschool gaan ervaren.''

Fragment uit Wat is wijsheid? van Carlos de Bourbon de Parma, Sylvester Eijffinger en Paul van Geest

Instapmodel

Mensen zijn vanuit het besef dat we misschien wel zijn doorgeschoten met ons consumentisme en individualisme, open gaan staan voor oude waarden van matigheid en barmhartigheid. Nog maar achthonderdduizend Nederlanders gaan geregeld naar de kerk. Het aantal mensen dat ontvankelijk is voor de grondboodschap waar onze maatschappij haar wortels in heeft, groeit evenwel hard. Voor die geïnteresseerden is het niet heel gemakkelijk leesbare maar wel dunne Wat is wijsheid? een mooi instapmodel om zich opnieuw te laten bronnen. Voor wie denkt dat dat allemaal gesneden koek is, zal er verdieping in kunnen vinden.

Niels Willems
Niels Willems