Header eens ging de zee hier tekeer
Header eens ging de zee hier tekeer
Recensie

Eens ging de zeer hier tekeer van Eva Vriend: over de golvende beweging van vooruitgang

Eva Vriend groeide op in Flevoland. In Eens ging de zee hier tekeer beschrijft ze de aanpassingen die het land en de bewoners ondergingen na de afsluiting van de Zuiderzee. Op een goed gedocumenteerde manier legt ze het ontstaan van het IJsselmeer vast. De mooie lay-out wordt helemaal afgemaakt door foto’s, landkaarten en stambomen.

Om haar verhaal gestalte te geven, vertelt Eva Vriend het verhaal van vier families die aan de Zuiderzee woonden en meemaakten hoe in 1932 de Afsluitdijk gedicht werd. De verschillende perspectieven en ervaringen brengen de geschiedenis tot leven. Hoewel het boek non-fictie is, ben je als lezer benieuwd hoe het de familieleden vergaat en leest het verhaal vaak als een roman.

Wat meteen opvalt is de liefde van de auteur voor geschiedenis én voor de mensen die de impact van veranderingen aan de levende lijve ondervinden. Ze schrijft met heel veel respect voor de bewoners, maar ook met de scherpe blik van de historica. Daarom gaat ze van start met een overzicht van de vier families door de eeuwen heen. Als je niet vertrouwd bent met de omgeving en de geschiedenis van visserij is dit best pittig. Heel veel personages en locaties wisselen elkaar af en het is nodig om regelmatig terug te grijpen naar de stambomen en landkaarten. Na dit eerste deel leest het boek vlotter, al houden de gedetailleerde toelichtingen de lezer voortdurend bij de les.

''De Zuiderzee schonk hun een identiteit die zo sterk was dat zij de gevolgen van de afsluiting te boven kwamen, en meer dan dat.''

De kracht van de mens

In aanloop naar het boek interviewde de auteur veel betrokkenen. Door de hoeveelheid aan informatie worden verschillende thema’s aangekaart en zal het boek voor veel mensen erg herkenbaar zijn. De voor -en nadelen van de Afsluitdijk worden tegenover elkaar geplaatst, maar nooit zoekt de auteur het sensationele of emotionele op. Ze zet goed in de verf dat vooruitgang een golvende beweging is met ups en downs, en dat er steeds mensen zijn die uit de boot vallen of net rijker worden door de nieuwe omstandigheden. Hoewel de bewoners van de streek zwaar getroffen worden en de vissers verplicht worden om inventief te werk te gaan, is dit vooral een positief verhaal over vooruitgang en veerkracht.

Een aantrekkelijk geschiedenisboek

Eva Vriend heeft op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier de geschiedenis van de Zuiderzee en het IJsselmeer in beeld gebracht. Eens ging de zee hier tekeer zal graag gelezen worden door mensen die de omgeving goed kennen. Voor anderen is het vooral een interessante blik in de geschiedenis van de stadjes en hun bewoners.