Header het dorp
Header het dorp
Recensie

Het dorp van Wim Daniëls: dorpen moeten in ere worden gehouden

“Dorpen, houd ze in ere” besluit Wim Daniëls zijn boek Het Dorp en hij is er ook wel gerust op dat dat gaat gebeuren. Wonen in de stad wordt te duur. Mensen zullen hun vlucht nemen naar dorpen, ook omdat reizen naar je werk veel minder een belemmering is.

Het dorp heeft als ondertitel ‘een geschiedenis’ en dat is het dan ook vooral, waarmee ik het eventuele idee van tafel wil halen dat dit boek een pleidooi zou zijn voor het behoud ervan. Het is de geschiedenis van het dorp als fenomeen, maar ook wel een beetje van Aarle-Rixtel in het bijzonder. Dat is het geboortedorp van Daniëls, daar ook deed hij zijn liefde voor het dorp op.

De dorpsgek

Wat een dorp een dorp maakt, probeert Daniëls uit te leggen aan de hand van typische zaken als de dorpskermis, het dorpsdrama, de dorpskerk, de dorpsschool, de dorpsondernemer, de dorpsdokter, het dorpscafé en nog een paar dorpse zaken meer zoals de dorpsfiguur. Om maar niet te spreken van de dorpsgek. In al die hoofdstukken haalt Daniëls voorbeelden erbij uit Aarle-Rixtel en uit andere streken van het land. Ik weet eigenlijk niet precies of je dat typische dorpsgevoel aan een stedeling kunt overdragen. Ik kom zelf namelijk ook uit een dorp. En ik zou bij al die hoofdstukken zo een extra paragraaf over mijn eigen woonplaats Raalte kunnen schrijven. Zo herkenbaar.

Veel fijner wonen in een dorp

Dit boek van Wim Daniëls leest heerlijk weg. Hij is een geweldig schrijver en hij hanteert een beetje de spreektaal. Als hij verhaalt over een contact met kennissen in het dorp en dat ze dan samen een stukje fietsen, is het net of jij ook een stukje mee op de fiets zit. Maar Daniëls is vooral een Neerlandicus die altijd op zoek is naar de betekenis van woorden. Zo heeft een winkel de benaming hoek, als in winkelhaak. En vroeger had je in een dorp heel veel kleine winkeltjes, eigenlijk per straat wel eentje. Als je dan op een hoek zat, had je van twee straten klandizie. Mooi toch? Hij vertelt ook dat Geldrop eigenlijk last heeft van een letterverwisseling (drop = dorp). De geschiedenis van onze dorpen is heerlijk om te lezen. De onderbouwing dat te dure huizen in de stad de redding van dorpen gaat worden is echter flinterdun onderbouwd. Maar ik help het Wim Daniëls wel hopen. Want het is veel fijner wonen in een dorp dan in de stad!