Geld-verdienen-met-je-roeping-header
Recensie

Geld verdienen met je roeping van Hylke Bonnema spoort je aan om zelf de regie te nemen

Veel mensen twijfelen of ze werk doen dat echt bij ze past. Hylke Bonnema schreef Geld verdienen met je roeping voor wie meer bezield werk wil en voor zij die dat werk misschien wel al hebben, maar er te weinig geld mee verdienen. Het boekje wekt de nieuwsgierigheid om eens deel te nemen aan zogeheten opstellingen. Deze aanpak van zelfonderzoek kan volgens Bonnema duidelijk maken waar je een blokkade hebt waardoor je levensenergie niet stroomt, en dus een probleem hebt met geld verdienen. Dat hij zelf graag geld verdient met wat hij doet, druipt zo ongeveer van elke pagina.

Dikke folder

Een goede folder spreekt je aan op een herkenbaar probleem, om vervolgens een ideaalplaatje te schetsen waarin alles opgelost is. Over hoe je daar komt vertelt de folder niet te veel en niet te weinig, maar net zoveel dat je voldoende nieuwsgierig raakt om serieus te overwegen om te kopen wat in de folder wordt aangeboden. In een goeie folder ontbreekt ook nooit ondersteunend bewijs, van bijvoorbeeld keurmerken en aanbevelingen van derden. Hylke Bonnema schreef een folder zo dik, dat het een boek werd. Geld verdienen met je roeping leest althans vooral als een oproep om je in te schrijven voor een workshop of training bij Bonnema’s Academie voor Opstellingen.

Opstellingen

‘Opstellen’ is een door Bert Hellinger (waar Bonnema in zijn boek zó vaak van zegt dat hij bij hem in de leer is geweest dat je er haast aan gaat twijfelen) ontwikkelde methode om mensen bewust te maken van de verhalen waar ze door bepaald worden. Velen van ons zitten in meer of in mindere mate vast in bepaalde patronen die ons de ingang naar onszelf ontnemen of juist het uitreiken naar de wereld belemmeren. Omdat zo’n beperking vaak een reactie was op wat er in relatie tot anderen (je gezinsleden of andere belangrijke mensen in je leven) is gebeurd, is Hellingers aanpak gericht op het bewust maken van het veld van relaties waarin iemand zich in zijn of haar leven bevindt. Dit gebeurt in een zogeheten opstelling. In een dergelijke sessie geef je aan wat letterlijk de plek is waar anderen in je leven om jou heen staan. Die posities in de ruimte worden dan ingenomen door andere deelnemers aan de sessie. Elke opgestelde deelnemer representeert zo dan iemand die belangrijk voor je is of was. De representanten verwoorden vervolgens wat ze ervaren op de plek waar ze zijn neergezet. Zo krijgt degene die opstelt inzicht en begrip van zijn of haar situatie in het gehele veld van relaties met anderen die ook allemaal hun eigen verhaal hebben. Door vervolgens letterlijk een andere positie ten opzichte van de representanten in te nemen, wordt ook in overdrachtelijke zin het zogenoemde systemisch veld veranderd. Deelnemers aan opstellingen voelen zich naderhand vaak bevrijd en aangemoedigd zich anders te gaan verhouden tot anderen en tot wat ze meemaken.

“Het ervaren van een tekort in relatie met geld is terug te vinden als een herinnering opgeslagen in ons zenuwstelsel als een schrik.”

Afgescheiden

Bonnema legt in Geld verdienen met je roeping uit dat je geld kunt zien als energie. Als die niet stroomt, kan dat wijzen op een blokkade in je systeem. En dus kan een opstelling van pas komen om erachter te komen waardoor iets vast zit. Bonnema weet dat een ervaring van gescheidenheid met je moeder vaak de oorzaak is dat je afgesloten bent van je levensenergie. Wat zich dan reflecteert in een problematische relatie met geld verdienen. “Het ervaren van een tekort in relatie met geld is terug te vinden als een herinnering opgeslagen in ons zenuwstelsel als een schrik.” Je komt volgens Bonnema niet zomaar in contact met je vermogen om vanuit je roeping geld te gaan verdienen, je zult in de ervaring moeten van de angst, de onrust of het verdriet dat jou scheidt van jouw levenskracht. Want alleen zo kun je jezelf verlossen van vluchtgedragingen zoals hard werken, zorgen, dromen of uitstellen. Je zult aan de bak moeten om zelf de regie van je leven te nemen. Bij voorkeur met opstellingen dus.

Zelfpromotie

Dat Hylke Bonnema er dik bovenop legt dat hij dit boek geschreven heeft ter zelfpromotie, moet bewust gedaan zijn. Vast een beetje ter provocatie. Zodat de lezer bij zichzelf te rade kan gaan waar de weerstand daartegen vandaan komt. Als ik Geld verdienen met je roeping erop nasla zou mijn weerstand een symptoom kunnen zijn van mijn vluchtneiging om te oordelen. Bonnema raadt dan aan eens te kauwen op deze vraag: “Wat houdt jou af door direct terug te kaatsen met een oordeel?” Waarbij ik dan inderdaad mijn neiging niet kan onderdrukken door meteen een wedervraag aan Bonnema te stellen: waarom wil jij zo graag dader zijn en wat als het leven toch gewoon iets is dat je overkomt? Want is regie nemen niet ook een vluchtroute? En als dat zo is: so what?

Niels Willems
Niels Willems