Header 1 vergeef me
Header 1 vergeef me
Recensie

Vergeef me van J.D. Barker: "Afsluitend deel komt eindelijk met antwoorden"

In 2019 verscheen in Nederland Horen zien en zwijgen van de Amerikaanse auteur J.D. Barker. Het was het eerste deel van de inmiddels succesvolle trilogie rond Sam Porter. Deel twee, Het vijfde meisje verscheen amper 10 maanden later en het slotdeel Vergeef me ligt sinds kort in de boekwinkels. Voor de lezers is het een voordeel dat de volledige trilogie in een relatief korte tijd is verschenen want het verhaal is interessant, maar vraagt van de lezer ook volledige aandacht en concentratie aangezien de details van de vorige delen weleens zouden kunnen vervagen.

Vergeef mij vader

De vermeende seriemoordenaar Anson Bishop laat weten dat hij in het bezit is van het SARS-virus en dreigt dat hij iedereen zal besmetten als zijn criminele vriend Paul Upchurch niet door de medewerkers van het ziekenhuis in leven zal worden gehouden. Als hij zich toch vrij makkelijk laat arresteren door special agent Frank Poole van de FBI, blijken er daarna nog steeds moorden te worden gepleegd. In de lichamen zijn de woorden ‘Vergeef mij vader’ gekerfd.

Het recherchewerk van de FBI en de Chicago Metro wijzen steeds meer in de richting van - de al eerder van de zaak gehaalde - Metro-rechercheur Sam Porter die inmiddels zijn eigen onderzoek is gestart. Een verklaring voor de drie doosjes die bij de lichamen worden gevonden met in ieder een oog, oor en tong, blijft vooralsnog achterwege. Dat grote vraagteken vraagt wel een spoedig antwoord. De Metro-collega’s van Sam Porter, Claire Norton en Edwin Klozowski zijn ondertussen beiden in quarantaine geplaatst in het ziekenhuis omdat ze mogelijk zijn besmet met het virus. Toch lijkt er een verband te zijn met een zwart verleden.

"Ze hebben godverdomme mijn oor afgesneden en mijn oog eruit gehaald. Je kunt niet verwachten dat ik gedetailleerde dingen opsla."

Wisseling van perspectieven

Zoals Barker ook in de voorgaande twee delen heeft gedaan, bouwt hij het vervolg van het verhaal op uit korte hoofdstukken die steeds van perspectief wisselen. Afhankelijk van de actualiteit wisselt hij tussen vier personages en als rode draad lopen daar passages uit het dagboek van Anson Bishop doorheen. De laatste informeert de lezers over het verleden. Op zich kan dit goed werken, maar de auteur kiest ervoor de perspectiefwisseling te laten ontstaan voordat een scène volledig is afgewerkt. Als lezer krijg je daarbij het idee dat het boek oneindig veel cliffhangers bevat. Op den duur leest dat vermoeiend en blijft het vervolg bewaard voor enkele hoofdstukken later wanneer het perspectief weer zijn vervolg krijgt. Naast de vermoeidheid haalt de plotselinge tijdelijke onderbreking ook een deel van de spanning weg omdat je ongewild die betreffende verhaallijn moet verlaten door de abrupte stop. Daar laat de auteur naar mijns inziens toch iets liggen.

Gaat soms te ver

Voor wat betreft de slachtofferbehandelingen is het een herhaling van zetten die door de drie delen scherp en soms horrorachtig worden beschreven. Barker gaat daarbij wel over het randje van geloofwaardigheid als een slachtoffer goed overwogen en beredeneerde tips geeft net nadat bij hem, zonder enige verdoving, een oor is afgesneden en een oogbol is verwijderd. Die grens wordt wel meer opgezocht maar door hem tijdig gestopt, alleen bij dit voorbeeld trapt de auteur te laat op de rem.

De ontknoping

De finale ontknoping verloopt deels naar verwachting en gaat nog vergezeld met een kleine verrassing. Toch blijft de lezer nog wel zitten met enkele vraagtekens over hoe dat einde voor ieder personage eruit ziet, dat laat de auteur aan de fantasie van de lezer over. Resumerend kan met recht gezegd worden dat de trilogie rond rechercheur Sam Porter een waar kunstwerkje van de auteur is en voor de lezer is het een imposant verhaal om veel leesuurtjes in weg te duiken. Sterke personages, ijzingwekkende gebeurtenissen en een protagonist om in je hart te sluiten. En zoals de auteur in zijn nawoord stelt, is afscheid nemen van Sam Porter, Ansom Bishop en alle anderen belangrijke personages moeilijk na alle avonturen die je als lezer met hen hebt beleefd. Maar de wereld draait door, ook in dit geval.

Afsluitend een tip voor lezers die nog met het eerste deel moeten beginnen; zorg dat je de delen twee en drie klaar hebt liggen om direct door te kunnen, dat geeft meerwaarde aan de totale beleving.