Header Toolkit
Managementboeken

Toolkit voor agile leiders: "Een afgestemd spel van loslaten en ingrijpen."

In de bestseller ‘De bijenherder’ van Rini van Solingen wordt bovenal een ding duidelijk: de moderne leider leidt niet vanuit ‘command & control’, hij creëert de context die teams nodig hebben om succesvol te zijn. Hoe hij dat doet en hoe hij daar komt, blijft minder duidelijk. Om dat te leren, raadde Van Solingen mij aan het boek Toolkit voor agile leiders van zijn collega Peter Koning te lezen.

Agile werken

Koning reikt een aantal concrete hulpmiddelen aan die de leider kan inzetten om zijn teams in een gewoonte van zelfsturend werken te krijgen. De tools moeten vier belangrijke criteria voor agile werken bewerkstelligen.

Inspirerend doel

De agile leider inspireert door het team een doel te geven waar geen twijfel over bestaat. Aan dat doel hangt een cijfer waarmee het team de impact van handelingen op de klant kan meten. Geen voetbalspeler hoeft op het bord te kijken om de score te weten, het doel weten ze allemaal.

Eigenaarschap

Eigenaarschap kun je niet geven. Je kunt als leider alleen omstandigheden creëren zodat het team zich in vrijheid verantwoordelijk voelt voor de resultaten, het organiseren van het werk en het doorvoeren van een continue verbetering. Dat vraagt om een afgestemd spel van loslaten en ingrijpen. Beslis je zelf te veel, dan valt het team terug naar onvolwassenheid, maar laat je het teveel over aan het team dan zal het geen verantwoordelijkheid durven nemen.

"De leider helpt teams in nieuwe gewoontes te blijven door nieuw en vervangend gedrag op korte termijn te belonen."

Snel leren

Teams leren als ze continu feedback krijgen van echte gebruikers en ze direct verbeteringen kunnen doorvoeren in wat ze doen. Het is aan de leider om de zogeheten ‘leerlus’ zo kort mogelijk te maken. Wendbare teams zijn niet succesvol als ze meer van hetzelfde doen, maar juist als ze slim en innovatief zoeken naar nieuwe manieren om klantimpact te leveren. Deze nieuwe manieren kunnen in een complexe omgeving niet vooraf bedacht worden, maar moeten al doende worden ontdekt.

Betere gewoontes

Agile werken zit er niet vanzelfsprekend in. Dat komt vooral doordat we op school en op conventionele werkplekken geleerd hebben hiërarchie en routine te volgen. Teams en ook de leiders zelf, vallen daarom gemakkelijk terug op improductieve gewoontes; vooral als het spannend wordt. Dat los je als team niet op met pure discipline, en ook niet met een leider die oud gedrag verbiedt. De leider helpt teams in nieuwe gewoontes te blijven door nieuw en vervangend gedrag op korte termijn te belonen. “De rol van de agile leider is die van gewoontearchitect.” Hij weet precies waar teams kwetsbaar zijn voor terugval en welke symbolen werken om de agile cultuur te herstellen en te verbeteren.

Doorlezen

De vier onderwerpen zijn door Peter Koning sterk gekozen en besproken. De tools die hij ervoor aandraagt zullen in de praktijk als handig ervaren kunnen worden, maar zullen zeker niet allemaal iedereen overtuigen. Dat komt volgens mij omdat de vier thema’s gigantisch groot zijn. Voor elk element zijn bibliotheken vol geschreven. De ‘tools’ van Koning getuigen van praktijkervaring, maar niet per se van veel diepgaande kennis. Het boek zal de leergierige leider daarom aanzetten gericht door te willen gaan lezen op doelen stellen, situationeel leiderschap, leren en verbeteren of cultuur veranderen. Wat op zichzelf natuurlijk een verdienstelijke prestatie van Peter Koning is.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de boeken binnen jouw favoriete genre? Stel je voorkeur in en ontvang updates.

Niels Willems
Niels Willems