W O L F  Bw

W.O.L.F.: "Als extremisme leidt tot moord, is alles geoorloofd."

Boris O. Dittrich heeft een gedegen kennis van de thema’s en onderwerpen die het verhaal in W.O.L.F. (zijn 3e thriller) dragen. Vanuit zijn gevoel voor gelijkheid voor iedereen is hij mensenrechtenactivist waarbij zijn wetskennis hem bijzonder kan helpen. Eerder paste hij deze kennis in de praktijk toe als advocaat en later als rechter. Ook politiek komt aan bod en dat heeft hij meer dan genoeg op kunnen snuiven tijdens de jaren als lid van de Tweede Kamer voor D66, waar hij later ook partijleider van werd. Als een van de eerste openlijk homoseksuele parlementslid erkende en strijdt hij nog steeds voor de lhbt-rechten (rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender mensen) en stelde hij tijdens zijn parlementaire periode voor het homohuwelijk in te voeren. Het maakte Nederland tot eerste land waar het homohuwelijk wettelijk werd geregeld.


De locatie waar het verhaal zich afspeelt is Berlijn, niet geheel toevallig de woonplaats van de auteur.

Verhaal

De jurist Milos Beiger en zijn man, de joodse beeldhouwer Amnon Glaser besluiten zich, na wat omwegen, in de Duitse hoofdstad Berlijn te vestigen. Amnon worstelt nog steeds met het verleden van zijn ouders die veel leed hebben moeten doorstaan tijdens het Naziregime. Als er een pamflet in hun bus valt waarin met nadruk gepromoot wordt dat Duitsland voor de Duitsers is en alle anderen terug moeten naar hun vaderland, raakt hem dat behoorlijk.

Commissaris bij de Berlijnse politie Fatima Oztürk, in Duitsland geboren als dochter van Turkse emigranten, gaat de herkomst van de breed verspreide racistisch getinte pamfletten met haar collega en soulmate Gerhard Bauknecht onderzoeken. Gerard is gescheiden, zijn ex met de twee kinderen zijn destijds uit Berlijn vertrokken en hij woont nu alleen. Het enige bezoek dat hij onverwacht krijgt is van zijn stiefzoon Wolfgang Detmers, een jongen die hij tijdelijk onder zijn hoede had genomen, toen hij hem aantrof tijdens een politie-inval. Wolfgang had voor de scheiding een sterke vriendschapsband gekregen met Gehrards zoon Christian, beiden missen de jongen. Wolfgang woont nu in een voormalige bierbrouwerij dat als kraakpand onderdak biedt aan een groep jongeren die onder leiding van de antisemitische en racistische Helmut, zich proberen te manifesteren door veelvuldig angst en haat te zaaien.        

"Daarbij geeft hij in het eerste deel een nuttige inkijk in de verschillende levens en achtergronden waarbij de individuele problematiek nadrukkelijk wordt belicht."

Cultuur

W.O.L.F. is een verhaal waarin een aantal personages met een min of meer lastig rugzakje in het dagelijks leven staan. De auteur neemt ruim de tijd om hun persoonlijkheid goed neer te zetten en ze een plaats te geven in de door hem gecreëerde maatschappij, inclusief de nationale cultuur. Daarbij geeft hij in het eerste deel een nuttige inkijk in de verschillende levens en achtergronden waarbij de individuele problematiek nadrukkelijk wordt belicht. Dat hij daarbij kan putten uit de informatie die is opgedaan in huidige en eerdere functies, moge duidelijk zijn. Dittrich weet de voorkomende onderwerpen op een uitstekende wijze met elkaar te combineren en te integreren in een langzaam opbouwend spannend verhaal. De hoofdrolspelers zijn met veel inlevingsvermogen geprojecteerd, wat zijn rendement oplevert als het verhaal goed los gaat. Voor lezers is het dan heel eenvoudig om de veelal persoonlijke achtergrondgedachten bij allerlei acties en reacties te begrijpen. Bij sommige zal dat ook tot begrip leiden.

"Dat maakt dat zijn derde thriller een duidelijke boodschap heeft meegekregen, waarin de leefbaarheid van minderheidsgroepen een nadrukkelijke plek heeft gekregen."

Conclusie

De auteur is gezegend met de gave om het geschreven woord op formidabele wijze aan het papier toe te vertrouwen. Goed leesbaar en beladen met veel inhoudelijke informatie weet hij de belangstelling van de lezers snel op te wekken en daarna ook vast te houden. Wel moge duidelijk zijn dat in W.O.L.F. een aantal maatschappelijke onderwerpen worden geëtaleerd waarvan hij als idealistische activist het nodig vond en nog steeds vindt, zich in te zetten. Dat maakt dat zijn derde thriller een duidelijke boodschap heeft meegekregen, waarin de leefbaarheid van minderheidsgroepen een nadrukkelijke plek heeft gekregen. Schrijven voor een ‘beter leven’.